Hur du plottar Wind Velocity

Vindhastighet kan variera vid olika tider på dygnet. Mätning av hastigheten eller hastighet av vinden över en tid behöver registreras. Ett sätt att göra detta är att indikera vindhastigheten på en graf. Ett diagram visar lugna perioder eller tider av ökad vind aktivitet. För att göra detta måste du först ta reda på hur snabbt vinden blåser genom att erhålla en mätning av dess hastighet.

Instruktioner

1 Skapa ett diagram på en bit rutat papper. Rita en ruta som är 3 inches bred och 2 inches tall. Märka den nedre horisontella linjen som "X" Märka den vänstra horisontella linjen som "Y."

2 Märk "Y" axeln från "1" till "5" varannan rutor. Märk "X" -axeln var fem rutor från "10" till "50" Du kan också använda starttiden till sluttiden för mätning på "Y" axeln.

3 Beräkna hastigheten för vind över loppet av tre till fem timmar med hjälp av en anemometer. Den här enheten använder koppar som snurra när blåses av vinden. Räkna antalet snurrar som sker per minut. Tio omgångar är lika en mil per timme. Tillsätt en mil en timme för varje 10 snurrar i vindmätaren.

4 Gör en markering på grafen för att indikera vindhastigheten för timme en. Upprepa detta steg en gång i timmen under fem timmar.

Tips

  • Använd ett stoppur och då en minut på vindmätaren.