Hur man beräknar diametern på en Overflow Tank

Overflow tankar samla överflödig vätska som spillts ut av en huvudreservoar. Många exempel finns, inklusive kylvätska spill tank som är en del av en bilmotor, liksom cylindriska avlopp overflow tankar. Att ha en diameter, måste en överströmningstank vara cylindriska till formen. Ändarna av en cylinder är cirklar som har en diameter eller bredd som mätt på en linje som passerar genom deras centrum. Hälften av diametern längd är radien, som är relaterad till avståndet runt cylinderns sida, kallad omkrets.

Instruktioner

1 Mät omkretsen av cylindern i inches. Använd en nivå för att säkerställa att du gör en rak mätning runt cylindern. Till exempel kan omkretsen vara 58,0 inches.

2 Dividera omkretsen med 2 gånger antalet pi, som är ungefär 6,28, för att få radien i inches. Utföra detta steg leder till 58,0 inches dividerat med 6,28, eller en radie av 9,2 inches.

3 Multiplicera radien med 2 för att komma fram till diametern hos överströmningstanken i inches. Slutföra det här steget ger 9,2 inches gånger två, vilket motsvarar en diameter på 18,4 inches.