Vad är syftet med de fibrösa Capsule?

Den medicinska eller veterinärmedicinska termen "fibrös kapsel" avser antingen ett utvändigt skikt, som omger den ledkapsel på en synovialled, eller till det fjädrande, yttre membran som omsluter vissa organ, såsom levern och njurarna. I samtliga fall är syftet med den fibrösa kapseln att ge stöd och skydd till det organ eller gemensamt den omsluter.

Bakgrundsinformation om Leder

Synovialled tillåta en person eller ett djur för att böja sina lemmar och flex ryggen. Anslutningarna mellan kotorna och förbindningspunkten mellan bäckenet och kotor är också inkluderade som synovialled. Synovialled består av två ben ändar, som omfattas av en elastisk och smidig ledbrosk. Detta brosk möjliggör friktionsfri gemensam rörelse. Stabiliteten av varje led upprätthålls av en fibrös kapsel. Denna kapsel fäster ben och säkerheter ligament, som fäster på sidorna av leden och ger stabilitet till hela strukturen.

stabiliserande Joints

Den fibrösa kapsel tillsammans med synovialmembranet är en del av ledkapseln. Denna kapsel är nödvändig för att fungera optimalt synovialled. Kapseln begränsar onödiga rörelser, samtidigt som stabilitet till det gemensamma. Fibrösa kapslar består av tjock fibrös bindväv, som bildar en skyddshylsa kring leden. Kapseln är fäst vid benen som bildar den synovial gemensamt vid specifika zoner. Den fibrösa kapseln finns i olika tjocklekar, beroende på mängden stress till vilket det är utsatt för. Dessa kapslar kan innehålla senor på specifika leder.

Bakgrundsinformation om yttre membran

Inre organ, inklusive lever och njurar, är omgivna av, och skyddas från, infektion och fysiska trauman av en fibrös kapsel. Fibrösa kapslar innesluta och ge stöd och fysiskt skydd till alla inre organ. Genom detta skydd, kan människor och djur vara mycket aktiv genom att köra och hoppa utan att brista eller utsätta de inre organen till fysiskt trauma.

Roll i funktions inre organ

Funktionen av fibrös kapsel, som omsluter de olika inre organ, är densamma för varje enskilt organ eller par av organ. I fallet med njurarna till exempel, är denna starka kapsel består av bindväv och tätt innehåller var och en av kroppens två njurar. Den fibrösa kapseln erbjuder stöd till den interna njurvävnaden. Som med varje inre organ, utför njuren en unik och helt oumbärlig funktion. I fallet med njuren, är denna funktion för att avlägsna slaggprodukter från kroppen och för att filtrera blodet. Njurarna kan fungera på ett löpande, genom det skydd som den fibrösa kapseln.