Hur man mäter Tangentiell Tension

Hur man mäter Tangentiell Tension


Tangentiell spänning är ett mått på dragkraften som utövas av en sträng, kabel, kedja, eller liknande föremål som är att suspendera ett rundat objekt, såväl som den kraft föremålet utövar på strängen eller kabel. Spänningen, eller kraften (F), mäts i Newton (N), som är lika med ett objekts massa (m) gånger acceleration (a).

Instruktioner

1 Rita ett diagram av kabeln med föremålet fäst i slutet, precis som hur det representeras i verkliga livet. Detta gör att du kan så småningom visualisera krafter som verkar i den här situationen.

2 Märk lämpliga områden för mass (kg) och vikt (lika med konstanten 9,8 meter per sekund-kvadrat) och lägg i hastighet (hastighet) och acceleration (förändring i hastighet över tiden, vilket i detta fall skulle vara i sekunder) som du fortsätter.

3 Beräkna kraften av objektet vid vila. Kraft är produkten av massan och accelerationen, normalt skrivs i ekvationen för F = ma. Vikt är ett specialfall av denna formel, där man i stället använda tyngdaccelerationen, g, för en.

4 Om objektet är fäst vid en kabel, kan man dela längden av kabeln med den mängd av kraft utövas på den. Denna mätning kallas draghållfastheten, och skulle ge mätning av spänningen i kabeln eller tråden - eller, om mer än en, per kabel eller tråd.