Hur fungerar en låsande relä fungerar?

Låsning Relay Definition

Ett relä är en typ av elektromekanisk omkopplare som används i strömförsörjning, räknesystem och många andra applikationer. Den används för att styra en stor ström med en liten ström. De flesta reläer kräver en liten kontinuerlig spänning att stanna på. En låsande relä är annorlunda. Den använder en puls för att flytta strömställaren, sedan förblir i läge, något minska den elektriska effektbehov.

Låsning Relay Struktur

Den låsande relä har en liten metallremsa som kan svänga mellan två terminaler. Switchen är magnetiserad, eller fäst vid en liten magnet. På ömse sidor om att magneten är små spolar av tråd kallas solenoider. Strömställaren har en ingång och två utgångar vid terminalerna. Den kan användas för att aktivera en krets på och av, eller för att växla ström mellan två olika kretsar.

Låsande reläfunktion

De två spolarna används för att styra reläet. När elektrisk ström flyter in spolarna, alstrar den ett magnetfält, som stänger igen när de gör. Eftersom magnetremsan är upphängd mellan de två spolarna, är det också omfattas av sitt magnetfält. När kretsen alstrar en puls av elektricitet genom spolarna, det skjuter omkopplaren från en sida till den andra. Remsan stannar där tills den mottar en magnetisk puls i den motsatta riktningen, att skjuta strömbrytaren tillbaka till den andra terminalen.