Hur man programmerar en Xbox Universal Remote

Hur man programmerar en Xbox Universal Remote


Xbox 360 har flera media funktioner, inklusive video och musik streaming samt DVD-uppspelning. Till skillnad från den ursprungliga Xbox, Xbox 360 låter sina ägare för att styra DVD-spelaren med en vanlig controller. Men för dem som vill använda en vanlig fjärrkontroll, Microsoft säljer också en universell fjärrkontroll kan inte bara styra uppspelning av media, men också din TV.

Instruktioner

1 Slå på TV: n som du vill programmera till fjärrkontrollen.

2 Håll ned "OK" och "TV" på fjärrkontrollen under två sekunder. Detta sätter fjärrkontrollen i programmeringsläge.

3 Tryck på kanal "Up" eller "Down" knappen tills TV: n slås av.

4 Tryck på "TV" på fjärrkontrollen för att spara inställningarna efter att TV: n slås av. Programmeringen är klar efter varje knapp på fjärrkontrollen blinkar tre gånger samtidigt.