dejting problem

Dating kan ofta vara en spännande, givande upplevelse för både dig och din dating partner. Men dating relationer, liksom andra relationer, är inte immuna mot problem och komplikationer. Dating problem kan uppstå oväntat och i något skede i dating relation. Förstå några av de vanligaste dejting problem och lära sätt att hantera dem caringly och effektivt kan hjälpa dig att njuta och växa med din dating partner.

förväntningar

En av de vanligaste typerna av problem som uppstått i en dating relation är att av oförenliga förväntningar. När du och din dating partner har motstridiga önskemål om naturen, syfte och framtid relationen, då komplikationer kan lätt uppstå. Till exempel kan du vara ute efter en avslappnad, kortsiktigt, öppet förhållande, medan din dating partner kan hoppas på en seriös, långsiktig, stabil relation. Även om du vill ge förhållandet tid att utvecklas naturligt, vill du också hitta känsliga, direkta sätt att kommunicera dina förväntningar på ett tidigt stadium för att säkerställa att du och din dating partner är på samma sida.

Bakgrund

Förutom att olika förväntningar på de övergripande förbindelserna, kan problem också uppstå i sex till följd av olika bakgrunder. Ibland är dessa skillnader är mer uppenbar, till exempel om du och din partner kommer från olika religiösa och etniska bakgrunder, och ibland dessa skillnader kan vara subtila, såsom skillnader i utbildning, erfarenhet eller ekonomisk status. Vare sig uppenbart eller inte, kan dessa olikheter skapa oväntade problem. Till exempel, baserat på din bakgrund, kan du räkna med att din dating partner ska betala för de flesta datum, redan innan förhållandet är en allvarlig eller exklusiv, medan din dating partner kan anta att de finansiella kostnaderna för en relation bör delas lika mellan båda parter. Om du både öppet diskutera denna fråga, vet du inte att ni båda agerar på grundval av mycket olika idéer. Men efter att ha olika bakgrunder kan ofta vara en del av det som lockar dig till din dating partner, det vill säga "motsatser attraherar." Navigera de inneboende utmaningar som uppstår som en följd, men är avgörande för den fortsatta tillväxten av förhållandet.

gränser

Problem kan bero på otillräckliga eller obefintliga gränser i dating relationer. Ofta under de inledande skedena av en relation, kan du eller din dating partner vill växa närmare och lära känna varandra så mycket som möjligt. Även denna period i ett förhållande kan vara spännande och spännande, kan det också vara en tid under vilken många gränsdragningar införs. Till exempel kan du eller din partner avslöja för mycket av din personliga historia eller bakgrund för tidigt i förhållandet, vilket kan resultera i känslor av sårbarhet, misstro och om förhållandet tar slut, överges. Endera eller båda av er kan också välja att göra förhållandet prioriteras på bekostnad av andra områden i ditt liv, ge upp andra aktiviteter eller relationer och skapa en obalanserad situation där relationen blir en mer central fokus än vad som kan vara lämpligt vid tiden. Eller så kan båda välja att påskynda intimitet av förhållandet innan upprättandet delade förtroende och förväntningar för relationen framtid. Lära sig vad gör hälsosamma gränser, sedan vakta dessa gränser, kan bidra till att skydda både dig och din dating partner.

Åtaganden

Outtalade åtaganden kan också bidra till konflikter i dating relationer. Ibland din nivå eller grad av engagemang för din karriär, din tro, din familj eller dina vänner kan orsaka oväntade problem. Ett exempel är när du eller din dating partner engagemang för en karriär eller annat åtagande följer på en inställd tidpunkt eller en missad semester. Din dating partner kan tro att ett verk akut alltid bör prioriteras i ett schema, men du kanske inte har samma perspektiv, och du kan känna sig som din dating partner inte bryr sig om dig när hon väljer att arbeta på en speciell årsdag eller semester . Att tala om åtaganden i varandras liv tidigt kan hjälpa dig både avgöra om dessa skyldigheter kommer att vara en vägspärr.

Kommunikation

Många dating problem kan växa ur dålig kommunikation mellan dig och din dating partner. I själva verket, de problem som utvecklas inom andra områden, såsom de som följer av olika förväntningar och dåliga gränser, kan ofta lösas genom mer aktiv och effektiv kommunikation. Med kommunikation, men hur du lösa ett problem kan vara en del av problemet. Till exempel kan du har en fråga om din dating partner bakgrund. Att veta när och hur man skall höja frågan kan påverka huruvida den andra personen känns som om frågan är vårdande eller påträngande. Likaså om du har ett missförstånd med din dating partner, hur man ta itu med problemet, inklusive de ord du använder och tonen i din röst kan påverka huruvida hon känner vårdas och förstått eller tilltalade och alienerade. Att lära sig de färdigheter som krävs för en effektiv mellanmänsklig kommunikation kan bidra till att skydda mot denna gemensamma dejting problem, samt att stärka relationen som helhet.