Hur kan vara öppen för andras Synpunkter och åsikter hjälpa dig Form sunda relationer?

Hur kan vara öppen för andras Synpunkter och åsikter hjälpa dig Form sunda relationer?


Sunda relationer bygger på ömsesidig respekt och förståelse. Tolerera och erkänna olika synpunkter är nyckeln till att utveckla detta avseende. Du kan arbeta med dessa sociala färdigheter i dagliga kontakter med vänner, medarbetare och anhöriga. Vänd meningsskiljaktigheter och motstridiga synpunkter i konstruktiva och vänliga diskussioner. Erkänner punkter som ni båda är överens om. Du kanske upptäcker att du har mer gemensamt med andra än du ursprungligen förväntat.

Utveckla förmågan att kommunicera

Dela åsikter i en civil, respektfullt sätt kan förhindra känslor av misstro samtidigt bidra till att finna gemensamma idéer och övertygelser. Denna utrett är nyckeln till att främja ömsesidig respekt och förståelse i din yrkesmässiga och personliga relationer. Organiserade diskussioner en verksamhet som ytterligare kan stärka dessa partnerskap. Håll ett rundabordssamtal debatt på ett kafé eller i ditt vardagsrum. Bjuda in en blandad grupp av vänner för att få input från ett antal olika perspektiv.

Bli en väl avrundad person

Observation olika kulturella, religiösa, politiska och sociala åsikter kan utöka din kunskap om världen och förbättra din förmåga att relatera till människor från olika samhällsskikt. Utveckla denna större känsla av samarbete och tolerans kommer att hjälpa dig att arbeta och interagera på ett konstruktivt sätt med andra. Expandera din tro genom att lära känna någon från en annan kultur. Lära sig deras språk, prova deras traditionella mat och diskutera aspekter av deras bakgrund och arv. Besöker ett nytt land är förmodligen det bästa alternativet för en nedsänkt kulturell upplevelse.

förebygga konflikter

Komprometterande är ett kritiskt steg mot att lösa konflikter. Men stanna upp och begrunda och erkänna andras åsikter innan öppet diskutera dessa synpunkter kan förebygga konflikter från att starta. Dessutom kan du tjäna ett rykte om respekt och rättvisa genom att lära sig förklara din position lugnt medan medger genmälen punkter när det är möjligt. Diskussioner och debatter kan ömsesidigt berika och gynna båda parter när motstridiga synpunkter ses som möjligheter till lärande snarare än tävlingar. Lyssna och lära av andra är en mer värdefull användning av din tid än att argumentera.

erövra skräck

Att bli nära med andra kan vara skrämmande. Ofta är vi rädda för att dela våra åsikter, känslor och personligheter av rädsla för dom. Detta kan vara särskilt sant när man möter människor med olika trosuppfattningar och sätt att tänka. Men att göra ett försök att möta olika grupper av människor ökar vårt förtroende samt tro på oss själva och andra. Är mer öppen med andra ger oss möjlighet att bli känslig för våra egna känslor och hur vi väljer att dela dem. Utveckla detta förtroende kan vara svårt, men ansträngningen är värt.