Fel i en industriell Conveyor Bearing

Industriella transportband hjälpa till att flytta produkten från ett område till ett annat för att öka produktiviteten. Men, kan något fel i systemet, inklusive lager, stoppa och skada tillverkning vinster.

Identifiering

Ett lager är en mekanisk del som tillåter förträngda delar, såsom bollar, för att rotera nära varandra inom dess montering att stödja friktionsrörelse. Ett transportband använder lager att glida bältet längs dess väg att flytta tunga eller lätta föremål till sin destination.

överväganden

En huvudkomponent till lagerhaveri är införandet av skräp eller främmande material. Om de inre lager delar inte kan rotera på grund av materialuppbyggnad, kommer de att gripa och stoppa all rörelse.

Förebyggande / Lösning

Håll lagret smörjas vid alla tidpunkter. Detta fett hjälper till att smörja de rörliga delarna, och skyddar dem från skräp som kan binda inuti enheten. Använd om möjligt en förseglad lagringsdelen.