Nackdelarna med Real Disciplin

Nackdelarna med Real Disciplin


Att vara en mycket strikt förälder kan ha många fördelar och nackdelar. Emellertid kan nackdelarna överväger fördelarna. Real disciplin är mycket strikt och ibland hårda. Även om strikt disciplin kan vara framgångsrika i att få ett barn att utföra en uppgift, kan det leda till upproriska beteende, respektlöst beteende, låg självkänsla frågor och ilska. När man beslutar hur man förälder ett barn, är det bäst att överväga för- och nackdelar med varje enskild föräldraskap stil.

upprorisk Behavior

Upproriska beteende hos barn, särskilt tonåringar, kan bero på mycket strikt föräldraskap. Strikta regler utan lika kärlek och tillgivenhet kan utlösa trotsiga och upproriska beteende. Överlägsen regler utan en stark relation orsakar barn att agera ut. Dessutom kan föräldrar som är för kontrollerande och inte tillåter barn att göra sina egna val utlösa upprorisk beteende. Tonåringar i särskilt behov av att få sina tankar och känslor validerade och inte mikro-förvaltas.

respektlöst beteende

Barn blir ofta verbalt respektlöst att alltför stränga föräldrar. När barn blir tillsagda att inte tala på ett visst sätt, kan de bli ännu mer respektlöst, oavsett om det är i det ögonblick eller vid ett senare tillfälle. Preteens och tonåringar, i synnerhet inte gillar att veta vad de ska säga eller tänka. Ropa order, dela ner stränga straff och försöker styra ett barn bara bidrar till den respektlösa språk och beteende.

Dåligt självförtroende

Barn ser till sina föräldrar för självkänsla. Stödjande föräldrar ge barnen en känsla av kärlek, delaktighet och kapacitet. Å andra sidan, kan föräldrar som kräver perfektion och Hand ner stränga straff har motsatt effekt. Således, om barnen ständigt tillrätta och disciplinerat, då de känner unlovable, dum eller ovärdig. Låg självkänsla påverkar återstoden av ett barn eller tonår liv.

Ilska

Om barn kontinuerligt utsätts för ilska eller aggressivt beteende, börjar de att internalisera och imitera denna typ av beteende. Överdriven disciplin kan uttryckas genom yelling, verbal misshandel, misshandel eller stränga straff. Denna typ av strikt disciplin och aggressivt beteende kan föras vidare till ett litet barn, preteen eller tonåring. När barn inte får vad de vill, oavsett om det är en mindre eller större sak, kan de reagera med liknande aggression och ilska. Därför måste disciplinarians noggrant balansera mellan kärlek, ömhet, mildhet och disciplin och verkställighet.