Hur man bestämmer Boiler Gas Användning Per BTU

Pannor i hem, flerbostadshus och företag omfattar i allmänhet en stor tank som värmer vatten via förbränning av naturgas. När vattnet når sin kokpunkt, är het ånga flyr upp i rör som ansluter till radiatorer i hela byggnaden. Dessa radiatorer värma upp och "utstråla" energi, värme hemmet eller kontoret. En given panna har en effekt på en viss BTU eller British Thermal Unit, värmeeffekt. Genom att använda BTU rating för pannan och din månatliga gas faktura kan du bestämma användningskostnaden för att driva pannan per BTU.

Instruktioner

1 Leta sedan ta del av den BTU rating pannan. BTU rating kommer att skrivas på sidan av enheten.

2 Rådgör med din naturgas lagförslag för att fastställa den månatliga totala kostnaden för att driva pannan. Anta till exempel att kostnaden är $ 150,00

3 Dela den månatliga driftkostnaden genom BTU rating pannan för att bestämma dess användning pris. Antag för provet övningen BTU rating pannan är 150.000 BTU, då användningen kostar $ 150,00 dividerat med 150.000 BTU, eller helt enkelt $ 0,001 per BTU. Detta motsvarar 10 BTU procent.