Hur Explosive är väte?

Hur Explosive är väte?


Väte har uppfattas av allmänheten som en farlig och explosiv gas. De flesta andra bränslen är explosiva också, men väte har vissa egenskaper som gör det säkrare, i vissa fall, och som faktiskt gör det att föredra framför andra gaser från industriföretag. Vätgas är också den vanligaste elementet, som utgör mer än 90 procent av atomer i universum.

Identifiering

Vätgas är mest explosiva i trånga utrymmen, och kan detonera endast om det blandas med luft eller syre. I öppna områden, är en explosion nästan omöjligt eftersom gasen har en så hög dispersion koefficient. Detta gör också en väte elden brinna ut snabbare än en med bensin eller metan.

Funktioner

Dispersion är snabb när väte spill, och det har en låg densitet. Det täcker inte marken sätt bensin gör. Den explosionsrisk inte pågå i mer än ett par sekunder efter ett spill om det inträffar.

missuppfattningar

Det finns ingen risk för miljön från väte, eftersom det inte är giftiga eller frätande. Det är inte något farligare än bensin, naturgas eller fotogen, baserat på tester. De flesta offentliga missnöje med väte härstammar från Hindenburg explosionen i 1937, men detonation befanns vara orsakad av färgbeläggningen på utsidan av ballongen.