Hur man beräknar konfidensintervallet

Konfidensintervall är allmänt använd statistiskt mått som beräknar tillförlitligheten av en uppskattning av en parameter. Standard konfidensintervall är 95 procent. I ett 95-procentigt konfidensintervall, finns det en 95 procents chans att värdet på parametern ligger mellan de övre och nedre konfidensintervallet för intervallet.

Instruktioner

1 Beräkna medelvärdet (m), varians (s ^ 2) och prov nummer (n) av den stokastiska variabeln (X). Provet medelvärdet (X bar) har också en normal fördelning med medelvärdet (m), men med varians (s ^ 2 / n).

2 Beräkna ditt värde "Z". Värdet "Z" för ett 95-procentigt konfidensintervall är alltid 1,96. För att hitta Z-värdet för andra konfidensintervall använder en Z-poäng diagrammet.

3 Ersätta dina värden i följande ekvation:

Z = (x bar) - (m) / (s ^ 2 / n).

4 Arrangera ekvationen enligt följande för att hitta (x bar):

(X bar) = Z (s ^ 2 / n) + (m)).

5 Beräkna ditt konfidensintervall genom att lägga till och subtrahera Z (s ^ 2 / n ^ 0,5) från ditt prov medelvärde (x bar).