Barn Disciplin frågor

Barn Disciplin frågor


Disciplinera barn är en av de mest utmanande men nödvändiga ansvar som föräldrar tar på. Disciplin innebär tillhandahållande av en strukturerad miljö som erbjuder en balans mellan kärlek och stöd, med utbildning och naturliga belöningar och konsekvenser. Även experter oense ofta på vissa aspekter av ett effektivt barnuppfostran är vissa principer allmänt uppmuntras av de flesta.

Säkerhet och trygghet

En av de viktigaste förutsättningarna för att ge disciplin är inrättandet av en trygg och säker hem. Som barn utvecklas, vill du dem att lita på dig, din riktning och korrigering, och viktigast av allt, dina motiv. Innan barn kan röra sig med att göra bra val och följa regler, måste de känna sig säkra och trygga. Demonstration till dina barn i tidig ålder som du och den miljö de är vårda i är säkra är avgörande.

gränser

En huvudansvaret för föräldrar är att etablera fysiska, mentala och känslomässiga gränser för sina barn som lär dem hur man ska förstå gränser och förväntningar beteenden. Samtidigt genom att balansera frihet och ansvar, träna dig dem om hur att disciplinera sig genom att förstå fördelarna med att göra kloka val och undvika obehagliga, naturliga konsekvenser som uppstår när överskrida gränser eller regler.

Konsistens

Konsekvens i din inställning till föräldraskap och disciplin är en av de vanligaste noterade och viktiga frågor av god föräldraskap, vilket framgår av den hålla barnen friska webbplats. Föräldrar och andra vårdgivare måste fungera på samma sätt i sin inställning till föräldraskap och verkställighet av system för belöningar och konsekvenser. Detta inkluderar avtal om familje regler och gränser och konsekventa med avseende på positiva belöningar och negativa konsekvenser baserade på val av dina barn. Brist på konsekvens orsakar förvirring och osäkerhet hos barn.

disciplin Metoder

När folk diskuterar disciplin, de ofta tänker på den faktiska tillämpningen av straff disciplin. Detta är bara en del av en övergripande strategi för disciplinera och utbilda dina barn, men det är viktigt att ha en konsekvent och överenskomna metoder. Specifika tekniker varierar med ålder och utveckling, men en gemensam punkt är att inte ge efter när barnen gnälla, gråta eller kasta vredesutbrott. Detta vidmakthåller beteenden och sänder fel budskap. Kommunicera konsekvenser för dåliga val och sedan tillämpa dessa konsekvent är viktigt. Dessutom, om särskilda straffåtgärder, mest barnexperter uppmuntra icke-fysiska metoder i 21-talet. Fysisk bestraffning som spanking motverkas, och företräde ges till perioder av timeout för små barn och förlust av privilegier för äldre barn.