Hur konverterar jag Hertz till Meter i ARRL?

Hur konverterar jag Hertz till Meter i ARRL?


Den amerikanska Radio Relay League (ARRL) är en organisation av radioamatörer som motsvarar på en mängd olika frekvenser. Radiovågor kan mätas genom frekvensen i hertz (perioder per sekund) eller genom våglängden i meter. Du kan konvertera en frekvens till en våglängd av enkel multiplikation.

Konvertera för hand

Konvertera frekvensen i hertz till våglängden i meter genom enkel division. Till exempel konvertera en gemensam frekvens av 3,5 megahertz enligt följande. Express 3,5 megahertz som 3.500.000 hertz, eftersom "mega" betecknar "miljoner." Dela ljusets hastighet - 299,792,458 meter / sekund - med frekvensen för att erhålla 299,792,458 / 3.500.000 = 85,65 meter. Du har fastställt att en frekvens på 3.500.000 hertz motsvarar en våglängd av 85.65 meter.

Med hjälp av en omvandlare

Konvertera hertz till meter snabbt online på konvertera enheter webbplats. Till exempel anger "3500000" i rutan bredvid "hertz." Klicka på knappen "Konvertera" och läsa svaret på "85.654988" bredvid "våglängd i meter." Detta är svaret du fått av dina beräkningar, innan avrundning.

Om ARRL

Med över 156.000 medlemmar, American Radio Relay League (ARRL) påstår sig vara den största organisationen av radioamatörer i USA.